Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

Co od Vás potřebujeme

Společnost Clarima, s.r.o. je Správcem osobních údajů, které nám vy jako zákazník nebo uchazeč o zaměstnání poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, zahrnují jméno, adresu, email atp.

Proč to potřebujeme

Potřebujeme znát Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout požadované služby (prodej, úklidové služby, personalistika). Shromažďujeme pouze takové Vaše osobní údaje, které potřebujeme k poskytování těchto služeb.

Jak s osobními údaji nakládáme

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci v České republice. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod.
Máme ve společnosti zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování Vašich osobních údajů. Více informací o této politice poskytne náš pověřenec na ochranu osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje držíme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Životopis (CV) a osobní údaje uchazeče/ky o zaměstnání jsou společností Clarima, s.r.o. vedeny v databázi zájemců o zaměstnání, z důvodu případného jednání o uzavření pracovněprávního vztahu, a to maximálně po dobu jednoho roku. Více informací k délce držení Vašich osobních údajů je možné nalézt na našem firemním webu v dokumentu Politika ochrany osobních údajů společnosti Clarima, s.r.o.

Další využití

Chtěli bychom Vás pravidelně informovat o našich nových nabídkách služeb využitím Vašeho jména a e-mailové adresy. Z tohoto odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na nás:

Kontakt našeho zákaznického centra GDPR:

Pevná linka: +420 545 222 582
Email: clarima@clarima.cz
Kontakt pro písemné sdělení: Okružní 29a, 638 00, Brno

Dále máte právo na stížnost na Nás, a to na Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), který sídlí na adrese:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Kompletní informace – Politika ochrany osobních údajů společnosti Clarima, s.r.o.